Nämforsens hällristningsområde vid Ångermanälven är en av Nordeuropas största hällristningsplatser. Här finns ungefär 2 300 hällristningar och de äldsta skapades för över 6 000 år sedan.

I anslutning till hällristningsområdet ligger numera Nämforsens hällristningsmuseum där man kan få lära sig mer om detta fascinerande område.

Hällristningsområdet är alltid öppet för allmänheten, medan hällristningsmuseet har mer begränsade öppettider (se nedan). Om du vill besöka hällristningsområdet, tänk på att planera ditt besök till barmarkssässongen så att inte hällristningarna är täckta av snö.

Nämforsens hällristningsområde ligger i en naturskön miljö som präglas av älven och de branta niporna. Niporna är erisonsbranter av sand, som gör att älven flyter fram mellan höga sandbankar. Nipor bildas när landhöjningen gör att älven skär sig ned genom tidigare sedimenterat material.

Närmsta samhälle är Näsåker.

Hällristningar, boplatser och fynd

Nämforsens hällristningsområde består av cirka 2 600 figurer och linjer spridda över hällarna vid forsen. Det finns ristningar både på fastlandet och vid öarna Brådön och Notön.

Avbildningar av djur är vanligt förekommande, bland annat älg, björn och fisk. Man kan även se ristningar som föreställer hela människor eller bara människofötter, samt föremål såsom vapen och båtar.

När den storskaliga vattenkraftutbyggnaden av Ångermanälven inleddes på 1940-talet undersökte arkeologer ett område på Nämforsens södra strand, den så kallade Ställverksboplatsen, och hittade en rik mängd artefakter från forntiden. Arkeologiska utgrävningar har också med framgång genomförts på Nämforsens nordöstra strand, där man hittat stora ansamlingar av rödockra. Det äldsta lagret av rödockra har daterats till 4 200 f Kr. Hur hamnade rödockran där och varför?

Vid boplatsen Ställverket är de äldsta fynden, två knivar av rödskiffer, cirka 5 000 år gamla. Här har arkeologerna också funnit flera hundra hela eller trasiga pilspetsar och totalt 6 kg krukskärvor. Den största fyndmängden härrör från perioden 1500 – 600 f. Kr. Vissa av fynden går att se i Hällristningsmuseet vid Nämforsen, medan andra har flyttats till Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

Hällristningsmuseet

På Hällristningsmuseet finns utställningar både om själva hällristningarna och om de människor som har levt i det här området i förhistorisk tid.

För barn som besöker museet finns nygjorda kopior av förhistoriska föremål att känna på och leka med.

När är Hällristningsmuseet öppet?

Obs! Bekräfta alltid med Hällristningsmuseet vilka öppettider som gäller innan du planerar ditt besök.

De exakta öppettiderna för Hällristningsmuseet varierar från år till år, men generellt sett brukar Hällristningsmuseet vara helt stängt i januari månad, och under perioden februari – mitten av juni endast vara öppet efter bokning.

Högsäsongen startar i mitten av juni och pågår till mitten av augusti. Under denna period brukar Hällristningsmuseet vara öppet varje dag klockan 10:30 – 17:15, med undantag för måndagar och midsommarhelgen.

Från mitten av augusti till årets slut är Hällristningsmuseet bara öppet om man har bokat i förväg.

Besöksadress för Hällristningsmuseet

Nipvägen 7 (bredvid Medborgarkontoret)
880 30 Näsåker

Entré

Fri entré

Guidning i Hällristningsmuseet

Guidning finns tillgänglig under perioden 1 februari – 23 december, men man måste boka i förväg.

Guidning på hällristningsområdet

Guidning finns tillgänglig under hela barmarkssässongen, men man måste boka i förväg.

Näsåkers turistbyrå

Näsåkers turistbyrå ligger i Hällristningsmuseet. Turistbyrån är öppen 15 juni – 15 augusti, tisdag – söndag, klockan 10:30 – 17:15. Måndagar stängt. Midsommarhelgen stängt.

Kontaktinformation Stiftelsen Nämforsen

Stiftelsen Nämforsen
Nipvägen 7
880 30 Näsåker

Telefonnummer: 0622-106 30

E-postadress: info@namforsen.com