Nipstadsfisket är en form av hårt reglerat sportfiske efter lax i Ångermanälven som sker från land inne i Sollefteå under sommaren, nedströms från Sollefteå kraftverk, i en del av älven där det normalt inte är tillåtet att fiska. Nipstadsfisket kräver ett särskilt fiskekort och tillgången på dessa är strikt begränsad så att det aldrig är mer än tolv fiskare aktiva samtidigt. Sträckan de har att sprida ut sig över är bara 100 meter lång så det är tillräckligt trångt som det är, särskilt med tanke på att fisket bedrivs med spinnfluga.

Fiskekort

Fiskekort bokar du här: http://solleftea-fvo.se/bokning/

Där hittar du också detaljerad information om de regler som gäller för Nipstadsfisket.

Bakgrund

Ansökan

I början av 1990-talet ansökte Sollefteå fiskevårdsområdesförening om tillstånd från Vattendomstolen i Östersund för att få bedriva begränsat sportfiske i Ångermanälven nedströms om Sollefteå kraftverk, närmare bestämt mellan kraftverket och Hullstabäckens mynning, en sträcka på 100 meter. Denna del av älven ingick i det förbudsområde som Vattendomstolen meddelat år 1966 i målet om Sollefteå kraftverk.

Utredning

År 1991 genomförde Fiskeriverket provfiske i Ångermanälven och fann att här fanns så god tillgång på både lax och havsöring att man borde kunna bedriva begränsat sportfiske utan att skada avelsfisket.

Förslaget om begränsat sportfiske nedströms om kraftverket gick ut på remiss och remissinstanserna ställde sig positiva till förslaget.

Godkännande & genomförande

Den 5 november 1992 fattade Vattendomstolen beslut om att Sollefteå fiskevårdsområdesförening skulle få genomföra sitt förslag på försök i två år. Detta blev upptakten till det vi idag känner till under namnet Nipstadsfisket.

Nipstadsfisket blev snabbt en stor succé bland sportfiskarna, och när de två prövoåren började närma sig sitt slut ansökte fiskevårdsområdesföreningen om att få sitt tillstånd förlängt på obestämd tid. I början av 1995 biföll Vattendomstolen fiskevårdsområdesföreningens ansökan.

Tillståndet från Vattendomstolen innebär att Sollefteå fiskevårdsområdesförening får anordna begränsat fiske 100 meter nedströms från kraftverksdammen. Tillåtna fiskeredskap är metspö, kastspö, haspelspö och flugspö. Samtidigt har Sollefteå kraftverk, Sollefteåforsens AB och Fiskeriverket rätt att efter egen bedömning tillfälligt stänga av fisket för att skydda avelsfisket.

Dagens Nipstadsfiske

Nu för tiden är Nipstadsfisket ett välkänt evenemang i juni och juli som inte bara lockar sportfiskare från närområdet utan entusiaster från många olika delar av landet. Fisket är hårt reglerat vilket innebär att det aldrig är fler än 12 fiskare som fiskar samtidigt på den hundra meter långa sträckan. Kring sig brukar de ha gott om åskådare som vill se hur det går för dem.

Tips vad gäller utrustningen

Även om tillståndet från Vattendomstolen tillåter flera olika sorters fiskeredskap är det i dag spinnflugefiske som gäller under Nipstadsfisket.

Sollefteå fiskevårdsområdesförening rekommenderar att man använder sig av ett spö som är minst 12 fot långt och klarar av sänkesvikter på minst 150 gram. (När det är högvatten kan man behöva uppemot 180 gram.) Det finns riktigt grov lax att dra upp och fiskeredskapen måste också kunna hantera starka strömmar, så man bör inte snåla med kvalitén på grejerna.

Vad gäller rullen så är 0,45 mm nylonlina minimum vid Nipstadsfisket, men föreningen rekommenderar 0,50 mm på stamlinan och 0,45 mm för tafsen. Rullen bör vara av typen ABU 7000 och kunna hålla 200 meter lina.

Övriga rekommendationer:

  • Tafsen bör vara minst lika lång som spöet.
  • Tackla upp med trelekare.
  • Tafs och stamlina bör knytas med betesknut.
  • Slarva inte med knytningen av sänken. Välj en säker hake som passar för snabba byten. Du kan behöva byta sänke flera gånger. Eftersom sportfiskarna befinner sig så nära varandra under Nipstadsfisket är risken att skada någon hög om dina sänken lossnar när du kastar ut.

OBS! Det förekommer tyvärr att sportfiskare lämnar kvar förbrukad nylonlina i naturen i samband med Nipstadsfisket. Detta är givetvis inte tillåtet.