Sollefteå museum, som invigdes år 2003, är ett lokalhistoriskt museum för Sollefteå kommun. Här finns också kommunens konstsamling.

Rötterna till Sollefteå museum ligger i den museiverksamhet som sedan 1960-talet har bedrivits av de militära förbanden i Sollefteå, både på Hågesta gård och i Nipanområdet. När de militära verksamheterna T3 och I21 lades ned år 2000 övertog Sollefteå kommun samlingarna och inrättade ett nytt museum i centrum av staden. Det nya museet är inte bara inriktat på militärhistoria, utan på hela Sollefteås kulturarv. Permanenta utställningar utgår från fyra teman: forntiden, skogen, älven och försvaret.

Basutställningarna

Sollefteå museum innehåller både permanenta utställningar (basutställningar) och temporära utställningar.

Museets basutställningar utgår från fyra teman: forntiden, skogen, älven och försvaret.

Vad gäller forntiden så var området kring Nämforsen befolkat redan för 6 000 år sedan, vilket hällristningsområdet visar på. Under järnålderns senare del var det framförallt i de södra delarna av nuvarande Sollefteå kommun som det bodde människor. Här har man bland annat hittat många gravhögar och den berömda Undrom-silverskatten.

Skogen har alltid varit viktig för människorna i trakten och bland annat använts för jakt och fiske, för tillverkning av tjära och kol, som bränsle för att värma upp bostäder och laga mat, och som betesmark för tamdjur. Under 1800-talet började skogen brukas mer industriellt, i takt med att sågverksbranschen kom igång. Under sågverkens glansperiod flyttade människor in från andra delar av landet för att arbeta i sågverken, samtidigt som de redan boende i trakten som ägde skog kunde tjäna pengar på att hugga och sälja timmer till sågverken.

Ångermanälven har under seklens gång fyllt många olika funktioner. Här har man kunna fiska och hämta rent vatten, och kraften i det strömmande vattnet kan driva kvarnar. Under industrialismens genombrott i Västernorrland användes den som kraftkälla för sågar, hammare och vadmalsstampar. På 1940-talet började man bygga stora elkraftverk och idag ligger 16 stycken viktiga elkraftverk inom Sollefteå kommun.

Butiken

Sollefteå Museum har en trevlig liten butik där man till exempel kan köpa lokalt hantverk, militaria, smidessaker, bonader och gammaldags leksaker. Sortimentet av lokalt hantverk omfattar bland annat näveralster och brödkorgar, Malin Lannerheds vackra smycken, och klassiska tenntrådsarmband av Anne och Matilda Kero.

Det finns vykort här med motiv av bland annat Atti Johansson, Birgitta Nenzén och Lars Holmer.

För den som vill lära sig mer om bygdens historia finns det flera intressanta böcker att köpa liksom kommunens lokalhistoriska häften. Exempel på tillgänglig boktitlar är ”I Ådalarna” och ”Möten och händelser i Nipornas stad”. Bokutbudet omfattar även en hel del militärhistoriska böcker.

När är museet öppet?

Måndagar: Stängt
Tisdag – Fredag: kl 11-17
Lördag: kl 11-15
Söndag: Stängt

Undantag kan förekomma (särskilt vid storhelger), så kontrollera alltid öppettiderna direkt med Sollefteå museum innan du planerar ditt besök.

Kontaktinformation för Sollefteå Museum

Besöksadress: Storgatan 59, 881 81 Sollefteå
Telefonnummer: 0620-68 29 80
E-postadress: museet@solleftea.se

Sollefteå Museum online

Sajt Solleftea.se/museum
Twitter Twitter.com/Museum_sol
Facebook Faceebook.com/pages/Sollefteå-Museum/301813536498793
Facebook-gruppen ”Sollefteå från förr” Facebook.com/groups/262134240503187

Facebook-gruppen ”Sollefteå från förr” är en grupp som drivs av museet och där allmänheten kan lägga in sina privata äldre fotografier. Eftersom gruppen innehåller många medlemmar med anknytning till Sollefteå kan man ofta få hjälp med identifikation och mer information om bildens sammanhang om man själv inte riktigt vet vad det är man hittat i sina gömmor.

Värt att nämna är också att Sollefteå museum har en bilddatabas som du hittar på deras sajt:

https://www.solleftea.se/upplevagora/sollefteamuseum/bilddatabasen.4.2992d7b1389a3cfec44ab.html

I bilddatabasen kan man söka efter äldre fotografier och hjälpa museet genom att komplettera med eventuell information som man sitter inne med.