Sollefteå fiskevårdsområde bildades år 1968 för att främja ett givande och mångsidigt fiske med tyngdpunkt på fritidsfiske. Fiskevårdsområdet, som helt ligger inom Sollefteå kommun, omfattar cirka nio kvadratmil av Ådalen.

Fiskevattnen inom fiskevårdsområdet utgörs av ungefär 2 mil av Ångermanälven + ett stort antal sjöar och tjärnar + flera åar och bäckar. Totalt rör det sig om ungefär 1900 hektar vatten med fiskbestånd.

Kring de flesta av de sjöar där Sollefteå fiskevårdsområdesförening sätter ut fisk varje år har föreningen satt upp vindskydd. Stora Aborrsjön har tillgänglighetsanpassats för att bli enklare att nå för personer med rörelsehinder.

Exempel på fiskar som fiskas i Sollefteå fiskevårdsområde

 • Lax
 • Regnbåge
 • Öring
 • Havsöring
 • Röding
 • Backröding
 • Harr
 • Sik
 • Spleik
 • Gädda
 • Abborre
 • Lake

Fiskerätten

När ett fiskevårdsområde (FVO) bildas sker det genom att de fastighetsägare som innehar fiskerätten upplåter den till en gemensam förvaltning (en fiskevårdsområdesförening) ledd av en framröstad styrelse. Det är alltså fortfarande fastighetsägarna som innehar fiskerätten, men de upplåter den åt fiskevårdsområdesföreningen som i sin tur avgör vilka regler som ska gälla. Sollefteå fiskevårdsområdesförening håller varje år en årsstämma där medlemmarna fattar beslut i frågor som rör organisationen och hur fiskevården ska bedrivas.

Sollefteå fiskevårdsområdsförening säljer fiskekort som tillfälligt ger dig rätt att fiska i enlighet med de regler som gäller för fiskekortet.

Fiskekort för Nipstadsfisket

Du skaffar fiskekort för Nipstadsfisket här: http://solleftea-fvo.se/bokning. Där hittar du också aktuell information om vad som gäller för dygnskort respektive dagskort och nattkort.

Fiskekort för nedre älvfisket sam sjöarna

Fiskekort säljs på följande ställen:

 • OK Sollefteå
 • Statoil Sollefteå
 • Allsport i Sollefteå
 • Interjakt i Sollefteå
 • Turistbyrån i Sollefteå
 • Campingen i Sollefteå
 • Tempo i Långsele

Det är viktigt att du tar del av de regler som gäller innan du börjar fiska. Det finns till exempel begränsningar för hur många fiskar som får tas upp i vatten som håller röding/öring. Särskilda regler gäller också för gösfisket i Källsjön.

Om Ångermanälven vid Sollefteå

 • Ångermanälven muddrades ner mot Skedom/Ingersta i samband med kraftverksbygget på 1960-talet. Därefter byter älven karaktär och blir mer grund och varierad.
 • Vid Tjäll/Multrå är älven bred och rör sig lugnare.
 • Vid Ströcken smalnar älven av till en ”flaskhals”. Både uppström och nedströms om flaskhalsen är det djupare.
 • Älven är förhållandevis grund kring Byttön.
 • Grönvallsbäcken utgör nedströmsgränsen för Sollefteå fiskevårdsområde i Ångermanälven.